Výuka D2.A - 2. 6. 2016 Certis - informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ Výsledky hlasování o návrhu školních mikin Výsledky přijímacího řízení Podporujeme Míšu 2. kolo přijímacího řízení Praktická zkouška z odborných předmětů Změna telefonního kontaktu Beseda s MUDr. A. Rybkou Hlasování o návrh školních mikin Rodičovské schůzky MZ písemné - povolené pomůcky Praxe žáků 3. ročníku - ÚO Policie ČR HK Beseda s armádním generálem Ing. Jiřím Šedivým Den otevřených dveří 11. 2. 2016 Den otevřených dveří 14. 1. 2016 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Beseda s generálem Červíčkem Den otevřených dveří 21. 11. 2015 MZ JARO 2016 Ředitelské volno 2015-16 Maturitní vysvědčení Změna termínu třídních schůzek s rodiči Školní zájezd do Londýna a jižní Anglie + kurz angličtiny ZMĚNA HARMONOGRAMU ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 18.9.2015 !!! Harmonogram MZ Podzim 2015 - ústní zkouška 18.9.2015 Harmonogram MZ Podzim 2015 – ústní zkouška 18.9.2015 Maturitní zkouška - PODZIM 2015 OPVK Výzva č. 56 INFORMACE PRO BUDOUCÍ 1. ROČNÍKY Informace k písemným zkouškám MZ(PODZIM 2015) INFORMACE PRO MATURANTY: Vyzvedněte: ,,Protokol o výsledcích'' Letní vodácký kurz - VLTAVA Termín pro podání přihlášek k MZ podzim 2015 Přijímací řízení: Seznam přijatých žáků Gratulujeme Janě Vrbatové Gratulujeme Nikole Jindrové k vítězství Předání maturitních vysvědčení

Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem

SŠV Třebechovice

SŠV Třebechovice

Den sebeobrany

Den sebeobrany

 Den sebeobrany

Pyrotechnika

Pyrotechnika

Střelecká příprava

Střelecká příprava

Technici3

Technici3

Adaptační kurz 1. A - 01

Adaptační kurz 1. A - 01

Cyklistický kurz 2. A

Cyklistický kurz 2. A

Adaptační kurz 1. B

Adaptační kurz 1. B

Anglie - 01

Anglie - 01

Anglie - 02

Anglie - 02

Anglie - 03

Anglie - 03

Beseda s generálem Červíčkem - 1

Beseda s generálem Červíčkem - 1

Beseda s generálem Červíčkem - 2

Beseda s generálem Červíčkem - 2

Beseda s generálem Červíčkem - 3

Beseda s generálem Červíčkem - 3

Vánoční turnaj ve volejbalu - 01

Vánoční turnaj ve volejbalu - 01

Vánoční turnaj ve volejbalu - 02

Vánoční turnaj ve volejbalu - 02

Maturitní ples 4. A

Maturitní ples 4. A

Maturitní ples 4. A - 02

Maturitní ples 4. A - 02

Maturitní ples 4. A - 03

Maturitní ples 4. A - 03

Prezident

Prezident

Poslední zvonění - 01

Poslední zvonění - 01

Poslední zvonění - 02

Poslední zvonění - 02

MZ - D3.A

MZ - D3.A

Soukromá střední škola veřejnoprávní poskytuje:  /kino-dukla

Střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru Bezpečnostně právní činnost
Střední škola v Třebechovicích pod Orebem je určena pro žáky základních škol a také jako nástavbové studium pro absolventy SOU.

  • 4-letý denní studijní program veřejnoprávní ochrana pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou
  • 3-letý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana - nástavbové vzdělávání obor Bezpečnostní služby pro absolventy tříletých oborů SOU
Úspěšné dokončení studia na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění ve státní správě, polici ČR, HZS,
nebo v odborech civilní bezpečností služby

pro ochrany velkých podniků, v bankovnictví, pojišťovnictví apod.

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání na: Vyšší škole prevence kriminality a krizového řízení v Praze.
Studenti se ale uplatní také na vysokých školách právnických a univerzitách nebo na
Policejní akademii ČR.

 Dny otevřených dveří: 

      5. 11. 2015     od 8h do 16h
    21. 11. 2015     od 8h do 12h
    14. 01. 2016     od 8h do 17h   

    11. 02. 2016     od 8h do 17h  

V průbehu dní otevřených dveří proběhnou v tělocvičně školy ukázky sebeobrany. 
Individuální návštěva je možná po telefonické dohodě.

VIDEA: DEN IZS      Sebeobrana    Projektový den 

Termíny podání přihlášek

  • 4letá denní forma vzdělávání: do 15. 3. 2016
  • 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání: do 20. 3. 2016

Termíny přijímacího řízení

  • 4letá denní forma vzdělávání: 
       

Termíny přijímacího řízení a zaslání přihlášek: 

Studium: SŠV Třebechovice pod Orebem   /kino-dukla
 III.ročník: Cyklokurz Sv.Kateřina   
Střelecká příprava  Raftový závod ,,Mezi mosty''  
Ukázky sebeobrany 

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Heldovo náměstí 231
503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ:  27482073
IZO:151014655

Tel: 495 593 074