Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem

SŠV Třebechovice

SŠV Třebechovice

Cykloturistický kurz 8.9.–12.9. 2014

Cykloturistický kurz 8.9.–12.9. 2014

Ve dnech 8.9. – 12.9. 2014 se studenti 2. a 3. ročníku zúčastnili Cykloturistického kurzu - Sv.Kateřina 

Adaptační kurz I.A 17. 9.-19. 9. 2014

Adaptační kurz I.A 17. 9.-19. 9. 2014

Závod raftových lodí

Závod raftových lodí

Pyrotechnika

Pyrotechnika

Technici3

Technici3

list

list

25.1.-30.1. Lyžařský kurz I.A  Herlíkovice -Bubákov

25.1.-30.1. Lyžařský kurz I.A Herlíkovice -Bubákov

25.1.-30.1. Lyžařský kurz I.A  Herlíkovice -Bubákov

25.1.-30.1. Lyžařský kurz I.A Herlíkovice -Bubákov

   25.1.-30.1.
Lyžařský kurz I.A

Herlíkovice -Bubákov

Maturitní ples Trivis Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem

Maturitní ples Trivis Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem

Maturitní ples Trivis Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem

Maturitní ples Trivis Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem

Střelecká příprava

Střelecká příprava

Střelecká příprava

Střelecká příprava

Horolezecká stěna

Horolezecká stěna

Poslední zvonění 4.A

Poslední zvonění 4.A

Poslední zvonění 4.A

Poslední zvonění 4.A

Sportovní den

Sportovní den

Soukromá střední škola veřejnoprávní poskytuje:  /kino-dukla

Střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru Bezpečnostně právní činnost
Střední škola v Třebechovicích pod Orebem je určena pro žáky základních škol a také jako nástavbové studium pro absolventy SOU.

 • 4-letý denní studijní program veřejnoprávní ochrana pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou
 • 3-letý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana - nástavbové vzdělávání obor Bezpečnostní služby pro absolventy tříletých oborů SOU
Úspěšné dokončení studia na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění ve státní správě, polici ČR, HZS,
nebo v odborech civilní bezpečností služby

pro ochrany velkých podniků, v bankovnictví, pojišťovnictví apod.

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání na: Vyšší škole prevence kriminality a krizového řízení v Praze.
Studenti se ale uplatní také na vysokých školách právnických a univerzitách nebo na
Policejní akademii ČR.

 Dny otevřených dveří: 

      5. 11. 2015     od 8h do 16h
    21. 11. 2015     od 8h do 12h
    14. 01. 2016     od 8h do 17h   

    11. 02. 2016     od 8h do 17h  

V průbehu dní otevřených dveří proběhnou v tělocvičně školy ukázky sebeobrany. 
Individuální návštěva je možná po telefonické dohodě.

VIDEA: DEN IZS      Sebeobrana    Projektový den 

Termíny podání přihlášek

 • 4letá denní forma vzdělávání: do 15. 3. 2016
 • 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání: do 20. 3. 2016

Termíny přijímacího řízení

 • 4letá denní forma vzdělávání: 
     

Termíny přijímacího řízení a zaslání přihlášek: 

Studium: SŠV Třebechovice pod Orebem   /kino-dukla
 III.ročník: Cyklokurz Sv.Kateřina   
Střelecká příprava  Raftový závod ,,Mezi mosty''  
Ukázky sebeobrany 

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Heldovo náměstí 231
503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ:  27482073
IZO:151014655

Tel: 495 593 074