Dálkové studium


školní rok 2017/2018

Podle vyhlášky č. 671 / 2004 Sb., ve znění Vyhlášky č. 394 / 2008 Sb., o organizacipřijímacího řízení na středních školách určuji tento počet žáků do prvních ročníků oboru vzdělávání oboru vzdělávání 68-42-L/51 Bezpečnostní služby ( dálkové nástavbové studium ):

Pro nástavbovou tříletou dálkovou formu vzdělávání obor Bezpečnostní služby 68-42-L/51


3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání

K přihlášce k nástavbovému studiu v dálkové formě vzdělávání je nutné doložit ověřenou kopii výučního listu a ověřenou kopii vysvědčení ze 3. ročníku SOU (středního odborného učiliště). Přihlášku ke studiu obdrží uchazeč v kanceláři školy nebo je k dispozici na webových stránkách školy. Termín podpisu smlouvy u studia v dálkové formě vzdělávání je nutné si předem domluvit. Pokud uchazeč do doby podání přihlášky neobdržel výuční list, předloží jej dodatečně po absolvování SOU.

Maturitní předmět

Cizí jazyk: angličtina

Termíny podání přihlášek


3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání:

Termíny přijímacího řízení


3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání: bez přijímacích zkoušek průběžně do naplnění stavu

Školné

pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání - 1 250 Kč za kalendářní měsíc (12 500 Kč ročně)


Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2017. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitele školy.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Heldovo náměstí 231
503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ:  27482073
IZO:151014655

Tel: 495 593 074