Bezpečné nábřeží Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení a kritéria přijetí - dálkové studium Cykloturistický kurz - informace pro 2. ročníky Přijímací řízení - dálkové studium Seznam žáků prvních ročníků školního roku 2018/2019 MZ - Podzim 2018 - termíny Výsledky 4. kola přijímacího řízení - denní studium Kritéria přijetí pro 4.kolo přijímacího řízení - denní studium Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení - denní studium Antikonfliktní tým - přednáška Přehled termínů - Maturitní zkouška - Podzim 2018 Výsledky 3. kola přijímacího řízení - denní studium Doplňující informace k rodičovským schůzkám budoucích 1. ročníků Kritéria přijetí pro 3.kolo přijímacího řízení - dálkové studium Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení - dálkové studium Soutěž odborných studentských prací, Holešov 2018 Vodácký kurz Muzikál - Někdo to rád horké Výsledky 2. kola přijímacího řízení - dálkové studium Pochod Rychlé roty Slavnostní předání maturitního vysvědčení Přihlášky k maturitní zkoušce Třídní schůzky budoucích prvních ročníků Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení a kritéria přijetí - denní studium Výsledky 2. kola přijímacího řízení - denní studium GDPR - sdělení školy Kritéria přijetí pro 2.kolo přijímacího řízení - denní studium Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - denní studium Kritéria přijetí pro 2.kolo přijímacího řízení - dálkové studium Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - dálkové studium Informace pro rodiče - podpisy smluv Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči ke studiu Florbalový turnaj Juris Crimen Olympiade Scholae, Vodňany 2018 Interview žáků s Peterem Freestownem, rodilým mluvčím Přijímací řízení Aprica Grand Prix - Jihlava 2018 Horská služba Přihlášky ke studiu - kódy oborů vzdělání Maturitní ples Studentské krimipovídky pro policejního radu Vacátka 2017 Projekt - IROP, zkvalitnění jazykové a přírodovědně odborné výuky Olympiáda z anglického jazyka Přijímací řízení pro šk. rok 2018/19 + doplňující informace Přehled termínů maturitních zkoušek - jaro 2018 Předvánoční muzikál - Praha Ukázky sebeobrany Pišqworky - oblastní turnaj Den otevřených dveří Military Cross Adaptační kurz 1. A Přihláška k maturitní zkoušce Adaptační kurz 1. B Cyklistický kurz Vodní záchranářství Střelby 2. A, 2. B Projekt Nenech to být - NNTB Soutěž odborných předmětů Dálniční oddělení Policie ČR Pravy Soutěž družstev: První pomoc Den s Vojenskou policií MZ písemné - povolené pomůcky

Dálkové studium


školní rok 2017/2018

Podle vyhlášky č. 671 / 2004 Sb., ve znění Vyhlášky č. 394 / 2008 Sb., o organizacipřijímacího řízení na středních školách určuji tento počet žáků do prvních ročníků oboru vzdělávání oboru vzdělávání 68-42-L/51 Bezpečnostní služby ( dálkové nástavbové studium ):

Pro nástavbovou tříletou dálkovou formu vzdělávání obor Bezpečnostní služby 68-42-L/51


3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání

K přihlášce k nástavbovému studiu v dálkové formě vzdělávání je nutné doložit ověřenou kopii výučního listu a ověřenou kopii vysvědčení ze 3. ročníku SOU (středního odborného učiliště). Přihlášku ke studiu obdrží uchazeč v kanceláři školy nebo je k dispozici na webových stránkách školy. Termín podpisu smlouvy u studia v dálkové formě vzdělávání je nutné si předem domluvit. Pokud uchazeč do doby podání přihlášky neobdržel výuční list, předloží jej dodatečně po absolvování SOU.

Maturitní předmět

Cizí jazyk: angličtina

Termíny podání přihlášek


3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání:

Termíny přijímacího řízení


3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání: bez přijímacích zkoušek průběžně do naplnění stavu

Školné

pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání - 1 250 Kč za kalendářní měsíc (12 500 Kč ročně)


Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2017. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitele školy.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Heldovo náměstí 231
503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ:  27482073
IZO:151014655

Tel: 495 593 074