Přihláška k ubytování na školní rok 2016/2017

  

/kino-dukla

              Domov mládeže, internát a školní jídelna je školské  zařízení, které poskytuje žákům středních a odborných škol kvalifikované výchovné působení, ubytování a stravování. Spravuje ve městě tři budovy – na ul. Vocelova 1469/5 (dívčí DM), Hradecká 1205/5 (internát pro žáky se spec. vzděl. potřebami a DM) a J. Masaryka 632/28.
              Při umístění na jednotlivé budovy se vychází z počtu uvolněných lůžek na konci předchozího škol. roku. DMIŠJ má snahu umístit žáky ze školy na jednu budovu. To se nemusí podařit při umisťování podle pohlaví (např. dívky budou na dívčím DM Vocelova, chlapci na smíšeném DM J. Masaryka nebo Hradecká apod.).


              Přihlášky do DMIŠJ se podávají písemně na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na všech pracovištích DMIŠJ, ředitelství školy nebo na webových stránkách DMIŠJ. Přihlášku je nutné doručit na adresu ředitelství DMIŠJ (viz. výše), nikoliv školy!
              Uzávěrka přihlášek na škol. rok je vždy do 31.5.

             Měsíční úplata za ubytování je 1 250 Kč (včetně bezplatného připojení k internetu) a je splatná měsíc předem. Ředitelku DMIŠJ lze požádat o snížení úplaty. Žadatel musí prokázat, že pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče. Podrobnosti najdete ve směrnici o úplatě na webových stránkách DMIŠJ.

              Stravovací služby na budově J. Masaryka a Hradecká DMIŠJ neprovozuje ani nezajišťuje. Žáci se samostatně stravují ve Školní jídelně (ŠJ) na Hradecké ul. 1219/11a. Na budově Vocelova je vlastní školní jídelna. V ubytovnách mohou žáci využívat čajové kuchyňky (příprava nápojů, ohřev hotového jídla apod.). Tepelné spotřebiče nelze na pokojích provozovat.

              O žáka se stará vychovatel DMIŠJ, který se podílí na jeho přípravě na vyučování, osobnostním rozvoji a pomáhá mu účelně strávit volný čas. Vychovatelé nabízejí širokou škálu volnočasových aktivit pro žáky, ale také předmětové konzultace. Žáci mají k dispozici počítačovou učebnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku, posilovnu, cvičebnu a k relaxaci také hernu, klubovny s televizory, včetně velkoplošné projekce.

               Podrobné informace o podmínkách ubytování, stravování a výchovy najdete na webových stránkách DMIŠJ  http://www.dmhk.cz . Zde jsou i dokumenty ke stažení (přihláška do DM, Vnitřní řád DMIŠJ, některé směrnice).

Kontakt:

DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠJ
Hradec Králové, Vocelova 1469/5
PSČ 500 02

tel. 495 540 060, 733 126 419
e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz 

You'll need Skype CreditFree via Skype

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Heldovo náměstí 231
503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ:  27482073
IZO:151014655

Tel: 495 593 074