Školné

Školné:

pro 4leté denní vzdělávání - 1.750,- Kč za měsíc (17.500,- Kč ročně)
pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání - 1.250,- Kč za kalendářní měsíc 
(12.500,- Kč ročně)


Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2016. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Heldovo náměstí 231
503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ:  27482073
IZO:151014655

Tel: 495 593 074