Bezpečné nábřeží Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení a kritéria přijetí - dálkové studium Cykloturistický kurz - informace pro 2. ročníky Přijímací řízení - dálkové studium Seznam žáků prvních ročníků školního roku 2018/2019 MZ - Podzim 2018 - termíny Výsledky 4. kola přijímacího řízení - denní studium Kritéria přijetí pro 4.kolo přijímacího řízení - denní studium Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení - denní studium Antikonfliktní tým - přednáška Přehled termínů - Maturitní zkouška - Podzim 2018 Výsledky 3. kola přijímacího řízení - denní studium Doplňující informace k rodičovským schůzkám budoucích 1. ročníků Kritéria přijetí pro 3.kolo přijímacího řízení - dálkové studium Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení - dálkové studium Soutěž odborných studentských prací, Holešov 2018 Vodácký kurz Muzikál - Někdo to rád horké Výsledky 2. kola přijímacího řízení - dálkové studium Pochod Rychlé roty Slavnostní předání maturitního vysvědčení Přihlášky k maturitní zkoušce Třídní schůzky budoucích prvních ročníků Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení a kritéria přijetí - denní studium Výsledky 2. kola přijímacího řízení - denní studium GDPR - sdělení školy Kritéria přijetí pro 2.kolo přijímacího řízení - denní studium Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - denní studium Kritéria přijetí pro 2.kolo přijímacího řízení - dálkové studium Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - dálkové studium Informace pro rodiče - podpisy smluv Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči ke studiu Florbalový turnaj Juris Crimen Olympiade Scholae, Vodňany 2018 Interview žáků s Peterem Freestownem, rodilým mluvčím Přijímací řízení Aprica Grand Prix - Jihlava 2018 Horská služba Přihlášky ke studiu - kódy oborů vzdělání Maturitní ples Studentské krimipovídky pro policejního radu Vacátka 2017 Projekt - IROP, zkvalitnění jazykové a přírodovědně odborné výuky Olympiáda z anglického jazyka Přijímací řízení pro šk. rok 2018/19 + doplňující informace Přehled termínů maturitních zkoušek - jaro 2018 Předvánoční muzikál - Praha Ukázky sebeobrany Pišqworky - oblastní turnaj Den otevřených dveří Military Cross Adaptační kurz 1. A Přihláška k maturitní zkoušce Adaptační kurz 1. B Cyklistický kurz Vodní záchranářství Střelby 2. A, 2. B Projekt Nenech to být - NNTB Soutěž odborných předmětů Dálniční oddělení Policie ČR Pravy Soutěž družstev: První pomoc Den s Vojenskou policií MZ písemné - povolené pomůcky

Studenti střední školy TRIVIS zavítali do Vyškova

16.4.2014 • Stejně jako vloni dostali i letos studenti TRIVIS - Střední školy veřejnoprávní z Třebechovic pod Orebem - možnost navštívit vyškovskou akademii. Tentokrát do Vyškova dorazilo kolem padesáti druháků a třeťáků.

Tato střední škola poskytuje odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru bezpečnostně-právní činnost, to znamená, že její absolventi mají možnost uplatnit se ve státní správě, v řadách Police ČR, Hasičského záchranného sboru a stejně tak i v oblastech civilní bezpečnostní služby. Součástí studia je tedy střelecká příprava, sebeobrana, rozvoj odborných znalostí a také výcvik psů na vyhledávání drog, ukázky pyrotechnické práce či práce Hasičského záchranného sboru.

Jak vypadá vojenský výcvik se studenti dozvěděli během návštěvy Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Vyškovští jim nejprve představili Srubový tábor ve výcvikovém prostoru Březina, což je víceúčelové zařízení využívané zejména při letním výcviku studentů brněnské Univerzity obrany a při přípravě vojáků do zahraničních operací a rovněž v rámci speciální přípravy, například kurzů pro krizové situace či Komando.

A právě o něm se studenti dozvěděli víc. O historii i současnosti tohoto elitního a jediného bojového kurzu v Armádě ČR hovořil nový náčelník Úseku přípravy Komando major Hynek Zahuranec. „Jedná se o jeden z nejnáročnějších kurzů, který vyžaduje určité předpoklady jak po stránce fyzické, psychické, tak i vojenských schopností a znalostí. Jeho cílem je naučit vojáky velet malým jednotkám v reálných podmínkách bojové činnosti. Zájemci nejdřív absolvují výběrové řízení, naším cílem je pak během 12 dnů vybrat maximálně 30 vojáků, kteří nejlépe splní podmínky. V současnosti zde z původních dvaapadesáti o účast bojuje už jen dvacet, mezi nimi také jedna žena. Účastníci zde vystupují bez jmen, pouze pod pořadovými čísly."

Účastníci během výběru do Komanda musí absolvovat různé druhy vojenských příprav, největší důraz se přitom klade na taktickou, spojovací, střeleckou a topografickou přípravu. Zvládnout musí rovněž taktický přesun, pohyb po bojišti, bojové drily, fyzicky náročná je překážková dráha NATO a také pochod na 20 km se zátěží či hvězdicový (orientační) pochod, praktický test ze zbraní, běh Komando na 8 kilometrů s 8 kilogramovou zátěží do jedné hodiny, a také dva komplexní výcviky. To vše uchazeči absolvují s kompletní výstrojí, to znamená včetně zbraně. Vše sledují instruktoři, bodují a hodnotí každou disciplínu a případný neúspěch znamená okamžitý konec. Ti úspěšní pak bojují v samotném kurzu Komando během 26 dní, a to již s extrémní psychickou zátěží, o nášivku Komando. „Statistiky ukazují, že získat ji není zdaleka jednoduché. Naposledy se to podařilo pouze sedmi účastníkům," dodává major Zahuranec.

V druhé části programu se studenti přesunuli do kasáren Dědice, kde se seznámili s překážkovou dráhou NATO, která představuje základ pro rozvoj fyzických, ale i psychických dovedností každého vojáka. Dozvěděli se i informace o zvláštnostech přípravy vzdušných sil, ke které je mimo jiné využívána hala vzdušných sil.

Závěr programu patřil stejně jako v loňském roce Středisku simulačních a trenažérových technologií, kde mohli studenti shlédnout nejen atraktivní ukázky výcviku potápěčů na ojedinělém trenažéru vyproštění osádek ze zatopeného vozidla, ale odnést si i zážitek v podobě ovládání řidičských simulátorů nových bojových vozidel, jako je například Pandur.

 zdroj: http://www.acr.army.cz/

Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Studenti střední školy TRIVIS zavítali do Vyškova

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Heldovo náměstí 231
503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ:  27482073
IZO:151014655

Tel: 495 593 074