Pro uchazeče


Informace o škole

Ubytování a stravování

Pro žáky denního vzdělávání je škola nápomocna rodičům při zabezpečení ubytování v
 domově mládeže. Součástí školy je i školní jídelna.

Školné:

pro 4leté denní vzdělávání - 1.750,- Kč za měsíc (17.500,- Kč ročně)
pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání - 1.250,- Kč za kalendářní měsíc
(12.500,- Kč ročně)


Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2011. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.

Školní e-maily

Všichni studenti denního i dálkového studia mají po nástupu do školy zřízen školní e-mail,na který jsou zasílány informace ohledně výuky, výukové materiály, atd.

Součástí e-mailových schránek je adresář s kontakty na všechny vyučující školy.

Wi-Fi v prostorách školy  /vos-praha

Všechny kmenové třídy jsou pokryty Wi-Fi signálem a studenti tak mají možnost připojit se k internetu, např. kvůli kontrole školních e-mailů, získávání studijních materiálů, kontrole známek, atd.


Popis uplatnění absolventa v praxi

(formulace jsou uváděny v mužském rodě a vztahují se i na žákyně)

Absolvent TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní  nachází uplatnění zejména ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva financí ČR) a ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.
Absolvent TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní může pokračovat ve vzdělávání v navazujícím studiu na TRIVIS - Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení Praha, ve vzdělávacích programech „Prevence kriminality“ a „Krizové řízení“ i na vysokých školách právního zaměření, Policejní akademii České republiky, Univerzitě obrany a bezpečnostních fakultách dalších vysokých škol.
Vzdělávání v oboru Veřejnoprávní ochrana směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby absolvent měl vytvořené přiměřené vědomosti, návyky a dovednosti s důrazem na morálně volní vlastnosti. To vše z důvodu uplatnění v pracovních pozicích, kde se počítá s tím, že bude rozhodovat o právech a povinnostech ostatních občanů. K tomu mu mají sloužit následující klíčové a odborné kompetence:


Klíčové kompetence (všeobecné kompetence, postoje a hodnoty absolventa)


Hodnocení škol Českou školní inspekcí


Inspekční zpráva TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.

Potřebujete další informace? Rádi vám poradíme.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Heldovo náměstí 231
503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ:  27482073
IZO:151014655

Tel: 495 593 074